Glas

Enkelslipade glas
I enkelslipade glas har man samma styrka i hela glaset. Dessa kan korrigera närsynthet, översynthet och även astigmatism.

Progressiva glas
Ett progressivt glas har en styrka upptill i glaset ,man ser på långt håll med och en lässtyrka längst ner i glaset. Man ser lika bra på alla avstånd.

Ingen annan ser att man har progressiva glas

Läskomforten kan vara något sämre i progressiva glas än i enkelslipade läsglas. Man kan se oskarpt i sidled, främst i blickriktning nedåt.

Bifokala glas 
Fördelen är att man får ett relativt stort synfält när man läser, med minimala sidostörningar. Nackdelen är att man får en skarp gräns mellan avstånds- och närseendet. Man får dessutom inget skarpt seende på mellanavstånd.

Högbrytande glas
Har man högre styrkor rekommenderas ett högbrytande glas/plast. Detta innebär att glaset blir tunnare och lättare.

 

Kontakta oss