Företagskunder

Arbetsglasögon

Synen har stor betydelse för trivsel och effektivitet i arbetet. Felaktiga glasögon kan ge onödiga problem som trötthet, huvudvärk, ont i ögonen, nacken eller muskelvärk etc. För att råda bot på eventuella problem är det vettigt att börja med en synundersökning.

Vi kommer gärna ut och besöker ditt företag och ger råd för att skapa bättre visuella förhållanden. Många gånger kan små förändringar som t.ex placering av dataskärmar, kontrollpaneler och ljuskällor innebära stora förbättringar för de som arbetar.

Rätt typ av arbetsprogressiva glas gör all skillnad på jobbet. Stelhet och trötthet minskar. Dina arbetsdagar blir mer vilsamma och produktiva. Med vårt kompletta sortiment av arbetsprogressiva glas har vi det som passar dina uppgifter.

Vi har den kunskap och erfarenhet som behövs för att anpassa synhjälpmedel, arbetsglasögon och skyddsglasögon som är lämpliga för alla typer av uppgifter.

Luppar & prisma-glasögon för tandläkare och kirurger

Nova Synvård har nyligen blivit certifierade för MeridentOptergos koncept med unika optiska lösningar för att tillgodose professionella syn- och ergonomikrav inom vården.

Med detta unika svensktillverkade optikkoncept är vi stolta över att ge våra kunder en helt ny dimension av optik och ergonomi för arbetsplatsen.

         

Inom Synologen finns ett upplägg kring synhälsa på just arbetsplatser. Vi arbetar med detta upplägg sedan många år.

Bra länk